Phương tiện giao thông

Thông tin về sân bay

Sân bay gần nhất cách địa điểm tổ chức hội thảo là Sân bay quốc tế Cao Hùng. Từ Hà Nội và Tp.HCM đều có chuyến bay trực tiếp đến sân bay Cao Hùng. Từ sân bay Cao Hùng, sẽ mất 1 giờ ngồi xe bus hoặc xe lửa/tàu hỏa để đến được Đại học quốc gia Thành Công. Gần đây, Hãng hàng không Vietjet đã mở chuyến bay trực tiếp từ Tp.HCM đến sân bay Đài Nam.Phương tiện giao thông từ sân bay đến Đại học Quốc gia Thành Công


BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel:(+886) 6-2757575 ext 52627│Fax:(+886) 6-2755190