Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ 3 năm 2016 &
Hội thảo quốc tế chữ La-tinh Đài Loan lần thứ 8 năm 2016

Xem thêm hình ảnh!

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học với quy mô lớn nhất tại Đài Loan

Xem dự báo thời tiết!

Chương trình dự kiến đã được công bố!


Chủ đề hội thảo:

Việc kiểm tra năng lực ngôn ngữ và dạy tiếng Việt/ tiếng Đài cho người nước ngoài

Đơn vị tổ chức:
Trung tâm Trắc nghiệm Ngữ văn Đài Loan, Đại học Quốc gia Thành Công;
Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành Công;
Hiệp hội Văn hóa Việt Đài;

Đơn vị hỗ trợ:

Hiệp hội chữ La tinh Đài Loan
Hội Nhà Văn Đài Loan
Hội Giáo Sư Đài Loan
Quỹ Giáo Dục Joy
Khóa học về Châu Á Thái Bình Dương, Khoa Nghiên cứu Đài Loan và Khu vực, Đại học Quốc lập Đông Hoa;
Li Bun-cheng, Ủy viên Hội đồng nhân dân Đài Nam

Đơn vị tài trợ:
Công ty truyền thông Á Châu;
Bệnh viện Lok-an Đài Loan;
Công ty du lịch Hongyi

Địa điểm:
Đại học Quốc gia Thành Công (ngày 12, 13) và Guan-zi-ling Toong Mao Spa Resort (ngày 14), Đài Nam, Đài Loan

Thời gian hội thảo:
12~14 tháng 11 năm 2016


BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel:(+886) 6-2757575 ext 52627│Fax:(+886) 6-2755190