Hội thảo quốc tế về Việt Nam Học và Đài Loan Học lần thứ 4 năm 2019

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học với quy mô lớn nhất tại Đài Loan!

Danh sách của những bài được chấp nhận đã được công bố tại đây! BTC đã gửi giẫy mời cho những tác giả của bài được chấp nhận. Những người trình bày xin vui lòng đăng ký trước 31/7 để xác nhận tham dự Hội thảo!

Những người (không phải báo cáo viên) muốn tham dự hội thảo, xin vui long đăng ký trước 31/10 tại link này!

Chương trình hội thảo đã được công bố tại đây!

Lễ khai mạc (9:00AM, 23 Nov.) sẽ diễn ra tại phòng họp Chung Hwa của MSGT, sau đó sẽ chuyển đến các phòng họp của Khoa Văn học Đài Loan. Xin vui lòng xem bản đồ ở đây.

Chủ đề hội thảo: Hợp tác quốc tế và phát triển bền vững

xem thêm hình ảnh Hội thảo

Đơn vị tổ chức:
Trung tâm Trắc nghiệm Ngữ văn Đài Loan, Đại học Quốc gia Thành Công
Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành Công
Khoa Văn học Đài Loan, Đại học Quốc gia Thành Công
Hiệp hội Văn hóa Việt Đài
Quỹ Giao lưu Châu Á Đài Loan

Đơn vị hỗ trợ:

Hiệp hội chữ La tinh Đài Loan
Hội Nhà Văn Đài Loan
Bộ khoa học và công nghệ
Bệnh viện Lok-an Đài Loan

Địa điểm:
Đại học Quốc gia Thành Công

Thời gian hội thảo:
23~24 tháng 11 năm 2019

 

 

 
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel:(+886) 6-2757575 ext 52627│Fax:(+886) 6-2755190