2016 Tē 3 Kài Tâi Oa̍t Jîn-bûn Pí-kàu Kok-chè Gián-thó-hoē &
Tē 8 Kài Tâi-ôan Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hōe

Choan-tê ián-káng-chiá:

Hù chú-se̍k Trần Đăng Khoa
Oa̍t-lâm Chok-ka Hia̍p-hōe
Vietnam Writers’ Association (Hội Nhà văn Việt Nam), VIETNAM

Kàu-siū Ngô Như Bình
Bí-kok Harvard Tāi-ha̍k Oa̍t-lâm-gí ha̍k-thêng
Director of the Vietnamese Language Program, Department of East Asian Languages and Civilizations, Harvard University, USA

Kàu-siū SHIMIZU Masaaki (清水政明)
Ji̍t-pún Osaka Tāi-ha̍k Oa̍t-lâm-gí ha̍k-thêng
Graduate School of Language and Culture, Osaka University, JAPAN

Kàu-siū Bao Duy Thai
Ò-chiu Kok-ka Tāi-ha̍k Oa̍t-lâm-gí ha̍k-thêng
Vietnamese Courses Convener, School of Culture, History & Language, College of Asia and the Pacific, ANU, AUSTRALIA

Êng-ū kàu-siū & chêng chú-jīm LÎM Siu-theh (林修澈)
Chèng-tī Tāi-ha̍k Bîn-cho̍k Ha̍k-hē & Goân-chū-bîn Tiong-sim
Center for Aboriginal Studies, National Chengchi University, TAIWAN

Nā-ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ liân-lo̍k gián-thó-hōe pì-su-chhù.
E-mail: cvsncku@gmail.com│Tel: 06-2757575 ext 52627│Fax: 06-2755190│